Always in control

Ucility: uw strategie vertalen naar heldere resultaten

Als organisatie wilt u ‘in control’ zijn. Deze wens geldt voor al uw activiteiten. Organisaties zijn duidelijk in beweging: het “nieuwe werken”, outsourcen, terugbrengen van TCO, nieuwe marktpositionering. Dit heeft ingrijpende consequenties voor uw facilitaire processen. Niet alleen omdat daar veel geld mee gemoeid is.  Vooral omdat de vertaling van uw  strategie naar de uitvoering bepalend is voor het functioneren en de continuïteit van uw totale organisatie.

Ucility maakt processen herkenbaar, meetbaar en resultaatgericht en is daarmee een uitstekende partner binnen facility management vraagstukken.

Ucility heeft afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd binnen de Zorg (cure en care), OnderwijsZakelijke marktOverheid en Woningbouwcorporaties met aansprekende referenties en resultaten.

Ucility Always in control.