Succesvol veranderen

Ucility: uw strategie vertalen naar heldere resultaten

Ucility is inventief in het bedenken en managen van maatwerkoplossingen op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek en facilitaire services. Ucility vertaalt, implementeert en realiseert strategische keuzes van de opdrachtgever door inzet van projectmanagement.

Huisvestingsvraagstukken

  • (Her)huisvesting (oriëntatie en realisatie)
  • Begeleiden implementatie nieuwe werkconcepten (onderwijs,  zorg, kantoren)
  • Begeleiding verbouw en renovatie
  • Verhuismanagement
  • Opzetten van beheer
Facilitair logistieke vraagstukken
  • Interne logistiek en beheer
  • Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS)
  • Bezettingsgraadmetingen
  • Bevoorrading en afvalstromen
  • Persoon-en goederenlogistiek
Management vraagstukken
  • Haalbaarheidsstudie huisvesting
  • TCO berekeningen
  • Sourcingvraagstukken
  • Scan’s onder meer gericht op contract beheer en inkoop
  • Verandermanagement en gedragsbeïnvloeding
Trainingen en opleidingen (regulier en incompany )
  • Coaching en training (HNW; Hospitality; Facilitair Zintuig)
  • Begeleiden van (meerdaagse)  management/ strategiesessies
  • Workshops op maat gericht op verandermanagement en sourcing
  • Kennis opleidingen: inkoop; verhuismanagement; logistiek beheer

Onze dienstverlening wordt ondersteund door ons kenniscentrum waar opgebouwde ervaringen, specialistische kennis en best practice oplossingen bij elkaar komen.

Partners in de opdracht

Ons uitgangspunt is gericht op customer intimacy met een klant specifieke oplossing. De uitvoering vindt voornamelijk plaats in de vorm van projectmanagement, maar ook in interimmanagement, consultancy, training of coaching.

Met deze vorm maken we oplossingen, alternatieven en risico’s voor u helder en inzichtelijk, met als gevolg: een transparant proces met duidelijke besluitvorming.

We excelleren bij onze klanten in kwaliteit door inventieve oplossingen mede gebaseerd op best practices uit eerdere projecten. Met een gecontroleerd proces zorgen we voor vertrouwen bij de klant. Dat verstaan wij onder: herkenbaar, meetbaar en resultaatgericht!

Ucility Succesvol veranderen.